AUSCULTACIÓ D´OBRES


GCQ fa servir les darreres tècnique desenvolupades per a l´instrumentació i control de les obres, estant en condicions d´oferir els següents serveis:
  • Inclinometria biaxial vertical.
  • Inclinometria horitzontal.
  • Extensometria incremental i de varillatge en sondeig.
  • Fisuròmetres.
  • Piezòmetres de corda vibrant.
  • Control de desplaçaments amb sensors potenciomètrics.
  • Control de deformacions i presions amb corda vibrant.

extensometro                 inclinometro