ESTUDIS GEOTÈCNICS


GCQ està en condicions de redactar tot tipus d´estudis geotècnics, relacionats amb la construcció y l´edificació, així com d´altres estudis temàtics entre els quals podem destacar:


  • Geologia bàsica.
  • Cartografia geològica, geotècnica i temàtica.
  • Avaluació de riscos geològics.
  • Testificació de sondeigs.
  • Estudis hidrogeològics i de qualitat d´aigües.
  • Caracterització geotècnica del terreny.
  • Estudis de fonamentacions.
  • Disseny de tractaments especials del terreny.


testificacion suelos :  testificacion rocas