ASSAIGS IN SITU


GCQ d´acord amb les tendències actuales per a la caracterització del terreny, ha parat una especial atenció a les tècniques d´assaig in situ.


densitats   placa de carrega


Els serveis que GCQ ofereix en aquesta àrea són els següents:

  • Assaigs de densitats in situ.
  • Assaigs de càrrega amb placa.
  • Assaigs de presiometria.
  • Assaigs de dilatometria.
  • Assaigs de penetració dinàmica.
  • Assaigs de permeabilitat.