QUI SOM?


GCQ ès una empresa creada el 2005 per un equip de tècnics que acrediten una experiència de més de 34 anys, i que ofereix serveis molt qualificats de laboratori i camp en geotècnia, auscultació i control de qualitat aplicats a l´obra civil i a l´edificació.


GCQ ès un laboratori acreditat en les següents àrees:


  • Control del formigó i els seus components (EHC), assaigs bàsics i assaigs complementaris.
  • Assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics i assaigs complementaris.
  • Presa de mostres i assaigs in situ per a reconoixements geotècnics (GTC).
  • Àmbit de sòls, àrids i mescles bituminoses i material constituent de vials (VSG).


El laboratori està situat a Santa Perpètua de Mogoda, en una nau que té les instal·lacions necessàries per al correcte desenvolupament de l`activitat de l`empresa. A més està molt ben comunicada amb les principals vies de Barcelona (AP7, C-33 i C-17).


GCQ és una empresa totalment independent, sense vinculació amb empreses constructores, fabricants o subministradors d´equips, ni amb entitats financeres.